Την επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού του «ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ»

Αγαπητές Συμπολίτισσες / Αγαπητοί Συμπολίτες μετά από πρωτοβουλία που είχα, συνεργάστηκα διεξοδικά με τοπικού παράγοντες της Τριφυλίας μας προκειμένου να εντοπίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας.

Εμπαιγμός από την Εθνική Τράπεζα

Αγαπητές Συμπολίτισσες / Αγαπητοί Συμπολίτες μετά από πρωτοβουλία που είχα, συνεργάστηκα διεξοδικά με τοπικού παράγοντες της Τριφυλίας μας προκειμένου να εντοπίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας.

“Καταγγελίες για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας”

Αγαπητές Συμπολίτισσες / Αγαπητοί Συμπολίτες μετά από πρωτοβουλία που είχα, συνεργάστηκα διεξοδικά με τοπικού παράγοντες της Τριφυλίας μας προκειμένου να εντοπίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας.

Ο Δήμος Τριφυλίας αρνείται τη συνεργασία για την υλοποίηση έργων σε σχολεία των Φιλιατρών

Αγαπητές Συμπολίτισσες / Αγαπητοί Συμπολίτες μετά από πρωτοβουλία που είχα, συνεργάστηκα διεξοδικά με τοπικού παράγοντες της Τριφυλίας μας προκειμένου να εντοπίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας.

“Μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων της Τριφυλίας”

Αγαπητές Συμπολίτισσες / Αγαπητοί Συμπολίτες μετά από πρωτοβουλία που είχα, συνεργάστηκα διεξοδικά με τοπικού παράγοντες της Τριφυλίας μας προκειμένου να εντοπίσουμε τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας.